Vergoedingen

De medewerkers van Taalspurt beschikken over een AGB –code (hulpverlenerscode) en hebben sinds 24 juni de B-aansluiting gekregen bij het Nederlands Referentiecentrum Dyslexie. Dit betekent dat voor wat betreft diagnose en behandeling voldaan wordt aan de hoogste eisen op het gebied van dyslexie en behandeling. Taalspurt heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

De diverse praktijken waarmee Taalspurt een samenwerkingsverband heeft beschikken over een AGB –code (hulpverlenerscode).
Taalspurt is aangesloten bij het Nederlands Referentiecentrum Dyslexie. Dit betekent dat voor wat betreft diagnose en behandeling voldaan wordt aan de hoogste eisen op het gebied van dyslexie en behandeling. Maar ook dat de zorgverzekeraars de kosten voor diagnostiek en behandeling van dyslexie bij leerlingen geboren na 1-1-2001 bij Taalspurt vergoeden. In hoeverre andere vormen van diagnostiek en behandeling worden vergoed is afhankelijk van uw verzekering.

Leerlingen die niet in aanmerking komen voor vergoeding kunnen wellicht toch via de leeskliniek van het SWV (Samenwerkingsverband) worden geholpen. Wanneer er sprake is van dyslexie-plus (dat wil zeggen dyslexie in combinatie met bijvoorbeeld ADHD of PDD-nos) kan Taalspurt doorverwijzen naar de Dyslexiepoli van het RCKJP (Regionaal Centrum voor Kinder en Jeugdpsychiatrie). Taalspurt is op deze wijze opgenomen in de keten van zorg en de één loketfunctie blijft bestaan. Taalspurt beschikt over goede contacten met diverse hulpverlenende instanties/praktijken in de regio. Bijvoorbeeld psychologen, orthopedagogen, logopedisten en geregistreerde RT'ers.