Tarieven

Dyslexie onderzoek en behandeling

Wanneer het dyslexieonderzoek en de behandeling vergoed worden door de gemeente zijn hier voor u geen kosten aan verbonden. Dit onderzoek is inclusief een volledige intelligentiebepaling.

Andere onderzoeken

Wanneer u besluit het onderzoek te laten verrichten door Taalspurt en de onderzoeksopdracht heeft ondertekend worden verdere afspraken gemaakt. Wij raden u aan om, voordat u uw kind bij ons aanmeldt, eerst informatie in te winnen bij de gemeente over de procedure die u kunt volgen om de kosten vergoed te krijgen. De voorwaarden en vergoedingen verschillen per regio. De medewerkers van Taalspurt voldoen aan de eisen voor deze vergoeding zoals gesteld door de gemeenten (Gz-psychologen wet BIG, art 3, lid NIP/NVO) en beschikken over een zogeheten AGB-code.

Over het algemeen wordt intelligentie onderzoek sec niet vergoed.

Onderzoek naar dyslexie wordt (omdat Taalspurt is aangesloten bij het NKD) wanneer de leerling voldoet aan de voorwaarden wel volledig vergoed door de gemeenten (zie verder vergoedingsregeling). Taalspurt is niet verantwoordelijk voor de beslissing van de gemeente om de kosten al dan niet vergoeden. De kosten voor onderzoek moeten binnen 14 dagen door u worden voldaan op de rekening van Taalspurt.

Behandeltarieven overige producten particulier (zonder BTW, want Taalspurt is niet BTW plichtig)

-vrijblijvende (kosteloze) intake
-Tarieven consultatie, onderzoek of behandeling 80 euro per uur: 45 minuten behandeling, 15 minuten administratie
-Telefonisch consult: 20 euro: 15 min consult, 5 min administratie
-Dubbelconsult: 160 euro: 100 minuten consult, 20 minuten administratie
NO SHOW
-Bij niet tijdig afmelden (korter dan 24 uur) wordt no show in rekening gebracht, die kosten komen voor uw rekening, want de gemeente vergoedt geen no show.
Wanneer u de kosten niet tijdig voldoet (maximaal één maand) kunt u een factuur van een incassobureau toegestuurd krijgen.
Bij deze factuur wordt door het incassobureau BTW geheven.

Betalingsvoorwaarden:

Wanneer u Taalspurt opdracht geeft tot het uitvoeren van onderzoek of behandeling bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling aan Taalspurt.
Na afloop ontvangt u een factuur in duplo, die u binnen 14 dagen moet voldoen aan de betreffende medewerker. .

Tarieven Dyslexiezorg particulier:

  • € 72 per uur voor behandeling (55 minuten direct, 5 minuten indirect)
  • € 80 per uur voor onderzoek en/of consultatie

Tarieven onderzoek particulier

Bij de onderzoekskosten zijn het advies-gesprek met de ouders en desgewenst de school inbegrepen. Over de werkzaamheden van psychologen wordt geen BTW geheven. Voordat wordt overgaan tot onderzoek vindt een vrijblijvend oriënterend gesprek plaats waaraan geen kosten zijn verbonden

  • Intelligentiebepaling 650 euro
  • Beknopt dyslexieonderzoek (zonder intelligentiebepaling ) 850 euro.
  • Uitgebreid dyslexie onderzoek (inclusief intelligentiebepaling en beknopt sociaal emotioneel onderzoek) 1150 euro
  • Onderzoek naar dyscalculie (inclusief intelligentiebepaling en beknopt sociaal emotioneel onderzoek) 1150 euro

Voor onderzoek naar sociale emotionele problemen en/of neuro psychologische diagnostiek wordt 80 euro per uur in rekening gebracht. Tijdens het oriënterend gesprek wordt een schatting gemaakt van de kosten zodat u ongeveer weet waar u aan toe bent

Aanmelding geschiedt met behulp van het Taalspurt aanmeldingsformulier wat u kunt downloaden van onze website en opsturen naar het postadres van Taalspurt In aansluiting hierop volgt een afspraak voor een oriënterend gesprek waarin verdere afspraken en de planning wordt besproken. Tijdens dit gesprek wordt een globaal kostenplaatje gemaakt. Dit gesprek is kosteloos.

'Op herhaling", Opfriscursus
Wanneer daar toe de behoefte is, is het mogelijk om na een of meer jaar een zg. opfriscursus bij Taalspurt te doen. U kunt uw kind daarvoor aanmelden bij Taalspurt, maar u kunt ook contact opnemen met de voormalige behandelaar van uw kind.
In een dergelijk traject van bijvoorbeeld 3 maanden (eventueel langer) worden al naar gelang waar behoefte is spellingscategorieën, oefeningen mbt het splitsen, uitleg en oefenen van basisspelling of klanken/woorddelen uit vreemde talen aangeboden of herhaald.

Categorie: