Voor school

Nieuwe uitgaven Masterplan Dyslexie: Leerlingdossier dyslexie en Tips voor ouders

04 maart 2011
Op de site van het Masterplan Dyslexie zijn 2 nieuwe uitgaven te vinden.
Via: www.masterplandyslexie.nl zijn 2 nieuwe uitgaven te downloaden namelijk het Leerlingdossier Dylexie en
Dyslexie, school en gezondheidszorg-tips.

Nieuwe uitgave: Omgaan met dyslexie en sociale en emotionele aspecten

Nieuwe uitgave: Omgaan met dyslexie en sociale en emotionele aspecten

11 maart 2011
In 2010 is een nieuwe uitgave verschenen van dit boek. Een aanrader voor ouders en scholen!
Omgaan met dyslexie. Sociale en emotionele aspecten
Jan Hindrik Loonstra & Tom Braams (Red.) (2010)
Antwerpen/Apeldoorn: Garant Uitgevers.
ISBN: 9789044125863, 204 p. (€ 22,00)

Wist u dat………

Er enige tijd geleden een heel goed boek is uitgekomen wat eigenlijk iedere juf of meester of ouder van een kind met leesproblemen zou moeten lezen. Ik heb het hier over de uitgave:
” Dyslectische kinderen leren lezen.” Het boekje is geschreven door Anneke Smits en Tom Braams, uitgegeven bij uitgeverij Boom, ISBN nummer 9053528067 en kost ongeveer 17 euro.

Links

Interessante sites voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd en voortgezet onderwijs .

Spelen/spelletjes

Bordspel:

Rondje dyslexie, een hele tour
Doe-, leer- en praatspel over dyslexie. Ontworpen door Elly van Zandbrink en Site van der Gugten. Met dit spel kunnen ouders, hulpverleners en leerkrachten op een speelse manier vertellen over dyslexie. Het spel gaat over moed, doorzettingsvermogen, afzien en discipline. Het is een bordspel met informatie over dyslexie en leuke doe-opdrachten.

Aanmeldingsformulieren

Vanaf 23 januari 2015 kunt u geen aanmeldingformulieren voor de vergoede zorg meer downloaden.
Voor de regio Gooi en Vecht, waaronder sinds 1 januari 2017 ook de gemeente Weesp en de gemeenten Wijde Meren vallen, dienen ouders een beschikking aan te vragen via de gemeente (dyslexiezorg). Voor de dyslexiezorg beoordeelt Zien in de klas het aangeleverde dossier. In de regio Amersfoort is de school de poortwachter.

Deskbot

Dyslectici hebben vaak baat bij een voorleesprogramma, maar deze software is niet voor iedereen geschikt. Om uit te proberen of dergelijke software iets voor uw kind of voor uw leerling is hierbij de handleiding om het program Deskbot te installeren.

Het programma gebruiken: