Voor ouders

Tarieven

Dyslexie onderzoek en behandeling

Wanneer het dyslexieonderzoek en de behandeling vergoed worden door de gemeente zijn hier voor u geen kosten aan verbonden. Dit onderzoek is inclusief een volledige intelligentiebepaling.

Nieuwe uitgave: Omgaan met dyslexie en sociale en emotionele aspecten

Nieuwe uitgave: Omgaan met dyslexie en sociale en emotionele aspecten

11 maart 2011
In 2010 is een nieuwe uitgave verschenen van dit boek. Een aanrader voor ouders en scholen!
Omgaan met dyslexie. Sociale en emotionele aspecten
Jan Hindrik Loonstra & Tom Braams (Red.) (2010)
Antwerpen/Apeldoorn: Garant Uitgevers.
ISBN: 9789044125863, 204 p. (€ 22,00)

Vergoedingsregelingen

De vergoede zorg van dyslexie (onderzoek en behandeling) vallen onder de verantwoording van de gemeenten die in regio's verdeeld zijn.

Wist u dat………

Er enige tijd geleden een heel goed boek is uitgekomen wat eigenlijk iedere juf of meester of ouder van een kind met leesproblemen zou moeten lezen. Ik heb het hier over de uitgave:
” Dyslectische kinderen leren lezen.” Het boekje is geschreven door Anneke Smits en Tom Braams, uitgegeven bij uitgeverij Boom, ISBN nummer 9053528067 en kost ongeveer 17 euro.

Checklists

Hier vindt u informatie over onderzoek naar dyslexie.

Boeken voor ouders

Houvast bij leesproblemen & dyslexie op de basisschool, leidraad voor ouders,
Boek dat houvast biedt bij het begeleiden van een kind met dyslexie van schooljaar tot schooljaar. Geschreven door A. Paternotte, te bestellen bij de Stichting Balans.
www.balansdigitaal.nl € 12,95 incl verzendkosten.

Diagnostiek

Het onderzoek vindt plaats bij een van de vestigingen van Taalspurt. De diagnostiek bij Taalspurt bestaat uit de volgende onderdelen:

Links

Interessante sites voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd en voortgezet onderwijs .

Spelen/spelletjes

Bordspel:

Rondje dyslexie, een hele tour
Doe-, leer- en praatspel over dyslexie. Ontworpen door Elly van Zandbrink en Site van der Gugten. Met dit spel kunnen ouders, hulpverleners en leerkrachten op een speelse manier vertellen over dyslexie. Het spel gaat over moed, doorzettingsvermogen, afzien en discipline. Het is een bordspel met informatie over dyslexie en leuke doe-opdrachten.

Aanmeldingsformulieren

Vanaf 23 januari 2015 kunt u geen aanmeldingformulieren voor de vergoede zorg meer downloaden.
Voor de regio Gooi en Vecht, waaronder sinds 1 januari 2017 ook de gemeente Weesp en de gemeenten Wijde Meren vallen, dienen ouders een beschikking aan te vragen via de gemeente (dyslexiezorg). Voor de dyslexiezorg beoordeelt Zien in de klas het aangeleverde dossier. In de regio Amersfoort is de school de poortwachter.