Nieuws overzicht

sluiting kerstvakantie

Taalspurt is gesloten tussen 22 december 2018 en 6 januari 2019

Medewerkers van Taalspurt

Naast de maten Geertje van Mill en Rolien Pleiter heeft Taalspurt een aantal medewerkers die hun eigen specialisatie hebben en o.a. dyslexiebehandelingen geven.

Wachtlijst informatie

Taalspurt heeft momenteel geen wachtlijst voor onderzoek (BGGZ en dyslexie).

contract ELP

Vanaf 1 januari 2017 heeft Taalspurt een contract voor de eerste lijnszorg met de regio Gooi en Vecht. Hier vallen per 1 januari 2017 ook Wijdemeren en Weesp onder.

ELP

Per 1-1-2017 heeft Taalspurt naast een contract voor EED met de regio Eemland en de regio Gooi en Vecht ook een contract voor de Basis Generalistische Gezondheidszorg (de Bggz) met de regio Gooi en Vecht (, waartoe per 1-1-2017) ook de gemeentes Wijde Meren en Weesp behoren.

wachtlijst dyslexie

Momenteel hebben we geen wachtlijst voor dyslexieonderzoek of onderzoek op het gebied van BGGZ.
er is momenteel wel een wachtlijst van ongeveer een maand voor behandeling!

onderzoek naar dyscalculie (tot en met klas 1-2 VO)

Hulp bij dyscalculie/ rekenproblemen

Heeft uw kind al langere tijd last van hardnekkige rekenproblemen? Een dyscalculieonderzoek (tot en met klas 1-2 VO) geeft inzicht in de oorzaak van deze leerproblemen.

Letterstad

Letterstad heeft een nieuwe eigenaar: Lexima. Lexima is in maart met een update op de markt gekomen..

fusies van gemeenten/regio's

Met ingang van 1 januari 2017 vallen de gemeenten van Wijde Meren en de gemeeente Weesp onder Regio Gooi en Vecht.
De gemeenten Naarden, Bussum en Muiden vormen nu samen de gemeente Gooise Meren.