Ervaring en Registraties

Ervaring

Binnen de maatschap is uitgebreide kennis op het gebied van leer-, lees/spelling-, en sociaal-emotionele problemen aanwezig: Geertje van Mill coördineert vanaf de start van WSNS (1998) de leeskliniek van het samenwerkingsverband 30-03. Rolien Pleiter heeft bij het IWAL en ABC dyslexieonderzoek en behandeling uitgevoerd en is part-time werkzaam als GZ-psycholoog op de Hummelingschool.

Registraties

Binnen Taalspurt zijn de volgende registraties aanwezig:

  • Psycholoog NIP,
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP,
  • Supervisor opleiding schoolpsycholoog NIP,
  • GZ-psycholoog,
  • Orthopedagoog- NVO generalist.

Bovendien is een van de maten afgestudeerd in de functieleer, met specialisatie neuropsychologie.

Bevoegdheden

Mevr. van Mill en mevr. Pleiter zijn beide opgenomen in het deskundigenbestand dyslexie van het NIP/NVO. Tevens beschikken ze beide over het Certificaat Dyslexiecoach (masterplan dyslexie/CED).

Beroepsverenigingen

De maten zijn lid van:

  • Het Nederlands Instituut voor psychologen (NIP)
  • De Nederlandse vereniging van Opvoedkundigen (NVO)
  • De werkgroep eigen praktijk NVO (WEP)
  • Het Goois Dyslexieplatform
Categorie: