Cogmedtraining bij Taalspurt; Jungle Memory en My Brain Solutions

03 maart 2011

Kinderen met leerproblemen

Kinderen met leerproblemen hebben vaak ook problemen met de executieve functies (dit zijn de effectieve functies die nodig zijn om doelen te bereiken)
Bijv.: het werkgeheugen. Signalen van een zwak werkgeheugen zijn; kan instructies moeilijk opvolgen; zit veel te dromen, is snel afgeleid, is vaak vergeten wat de opdracht was. Of er kan sprake zijn concentratie- en aandachtsproblemen
Voor kinderen met een zwak werkgeheugen biedt Taalspurt Cogmed aan.
De Cogmed Werkgeheugen Training is een trainingsprogramma dat ontworpen is met als doel het werkgeheugen en de concentratie te verbeteren.

Waarom zou u voor Cogmed kiezen?

Volgen van de Cogmed training biedt geen garantie op succes. De effecten van Cogmed zijn echter wetenschappelijk onderzocht en gepubliceerd in diverse tijdschriften. Meer informatie over het Cogmed programma en het onderzoek is te vinden op de volgende websites:
www.cogmed.com
www.beterbrein.nl

De training is bewezen effectief bij kinderen met ADHD (met en zonder medicatie, met en zonder aanvullende diagnoses), kinderen met leerproblemen, herstel na een chemokuur, herstel na CVA, maar blijkt ook zeer effectief bij mensen zonder een diagnose.
Evaluaties na de training geven aan dat het kinderen helpt om beter te presteren op school.
Onderzoek laat eveneens zien dat de begeleiding een essentieel onderdeel van de behandeling is.
Mogelijke aanwijzingen voor een niet goed functionerend werkgeheugen
- Moeilijkheden bij het beginnen en stoppen van een handeling of taak
- Snel afgeleid zijn/ moeite met het negeren van afleiding
- Vergeten van instructies
- Concentratieproblemen.
- Moeite met plannen

Wat is Cogmed?

Cogmed is een training op de computer waarbij het werkgeheugen wordt getraind door mentale oefeningen. Bijvoorbeeld door het onthouden van verbale- of visuele patronen. Er bestaat een kleuterversie, een kinderversie en volwassenen versie.
De begeleiding bestaat uit een intake, startsessie, wekelijks telefonisch contact met de ouders en/of kind, een aantal bijeenkomsten met het kind, een eindgesprek en een eindverslag.

De Cogmed methode kan toegepast worden vanaf 4 jaar tot op oudere leeftijd.
Om in het brein een verandering teweeg te brengen moet er natuurlijk wel worden getraind.De training bestaat uit dagelijks ongeveer 45 minuten werkgeheugenoefeningen, 5 dagen per week gedurende 5 weken. Deze training kan voor een deel thuis worden gedaan. U wordt dan gecoacht door de behandelaar via de telefoon of Skype. Via het internet kunt u ook uw eigen training volgen en uw prestaties vergelijken met de gemiddelde wereldburger.

Kosten van de behandeling

De behandeling bestaat uit het gebruik van het programma, het gebruik van de server en de begeleiding door een erkende Cogmed Coach. De kosten van een de Cogmed training bij Taalspurt bedragen: 762 euro (inclusief de programma licentie).

Omdat de behandeling bij Taalspurt wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog (tevens erkend Cogmedtrainer en eerstelijnspsycholoog) krijgen cliënten van VGZ (alleen nog in 2015, wanneer de huisarts een verwijzing uitschrijft ) de Cogmedtraining , uitgezonderd de eigen bijdrage van 100 euro, volledig vergoed als eerstelijns psychologische consulten.

De andere zorgverzekeraars vergoeden de behandeling niet meer.

De vergoeding van de eerstelijnsbehandeling is aan een maximum gebonden (meestal 5 behandelingen). Wanneer dit maximum is overschreden doordat u bijv. al andere behandelingen vergoed heeft gekregen komen de kosten van de Cogmed training alsnog voor eigen rekening. Financiering is ook mogelijk vanuit een PGB (rugzak).

JUNGLE MEMORY

Jungle Memory is een bescheidenere versie van Cogmed.
Deze werkgeheugentraining kan met of zonder coach uitgevoerd worden. De kosten zijn 50$.
Het kind moet 8 weken, 4 x per week 3 verschillende oefeningen maken die bij succes steeds moeilijker worden. De ouder kan coach zijn.
Desgewenst kunt u meer informatie opvragen bij infotaalspurt@gmail.com.

MY BRAIN SOLUTIONS
My brainsolutions is een online computerprogramma waarin alle executieve functies getraind kunnen worden met behulp van een scala aan oefeningen.
MBS is ontwikkeld in een team van neurologen, psychiaters en psychologen
Onder begeleiding van een therapeut kunt u zelfstandig aan de slag gaan.
Het programma is bedoeld vanaf de leeftijd van 10 jaar.

Bij aanvang vindt een uitgebreide screening plaats middels Webneuro en vragenlijsten waarbij de afname duur
30-40 minuten is. De rapportage er van geeft inzicht in tal an domeinen.
Werkgeheugen, inhibitie, verdeelde en volgehouden aandacht, reactietijd, flexibiliteit, verwerkingssnelheid,Herkennen emoties, Sociale vaardigheden, Veerkracht & Cognitieve Bias, Stress-, angst-, stemmingsniveau. Gedurende de training kan de meting herhaald worden.

Trainingen op basis van de voor- en tussenmetingen; bouwt op in moeilijkheidsgraad
Naast geadviseerde oefeningen ook andere oefeningen naar keuze 15- 20 minuten per keer, 3-4 keer per week, 6-8 weken
Naar behoefte door trainen behoort tot de mogelijkheden (maximaal 1 jaar)
Coach kan voortgang volgen