Checklists

Hier vindt u informatie over onderzoek naar dyslexie.

 • Bij de regio Gooi en Vecht (Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden) zullen de documenten digitaal aangeleverd moeten worden bij dyslexie@regiogenv.nl.

  Voor ouders betreft dit een ouder-aanmeldformulier (te vinden via http://www.regiogv.nl/professionals/inkoop-contractbeheer-sd/jeugdwet/aa....

  Voor school betreft het:

 • schoolaanmeldingsformulier
 • uitdraai leerlingvolgsysteem
 • handelingsplannen: duur en inhoud interventie (minimaal 4 tot 7 maanden extra hulp, naast goed onderwijs en extra hulp in de klas)
 • Bij de regio Amersfoort (Eemnes, Bunschoten, Amersfoort) is de school de verwijzer en kunnen de gegevens (ouderaanmelding; schoolaanmelding; uitdraai LOVS en handelingsplannen) rechtstreeks naar Taalspurt gestuurd worden.
 • Bij de regio Utrecht-West (Weesp, Stichtse Vecht, Wijde Meren en Ronde Venen) dient u bij de gemeente een verzoek in voor een dyslexieonderzoek. De jeugdconsulent van uw gemeente zal dit verzoek in behandeling nemen en dit al dan niet toekennen.
 • Bij priv√©-onderzoek volgt u een andere route:
  U kunt van deze website een ouder-aanmeldingsformulier downloaden, invullen en naar infotaalspurt@gmail.com of het postadres: Frans Halslaan 62, 113BM te Hilversum sturen. Wij nemen dan contact met u op.
 • Categorie: