AVG Register

Verantwoordelijke

R.A. Pleiter; G.G. van Mill

 

Wat is het doel van de gegevensverwerking?

De zorg bieden van een goed GZ-psycholoog

 

Aard van de gegevens (vul aan of schrap)

 • BSN, geb.dat, adres, gesl.C7
 • Voortgang zorg/onderzoek
 • Startdatum en afsluiting
 • Uitkomsten/resultaten
 • Alle overige gegevens noodzakelijk voor goede zorg / goed onderzoek

 

Worden er bijzondere gegevens verwerkt?

Ja, m.b.t. de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de cliënt

 

Wat is de grondslag voor het verstrekken van de gegevens?

 • Bij het aan derden verstrekken: ondubbelzinnige toestemming
 • Bij het verstrekken aan de gemeente: wettelijke plicht
 • Voor het dossier: wettelijke plicht

 

Hebben pedagogen ontheffing verwerking bijz. gegevens?

Ja, artikel 9 lid 2 h AVG

 

Wie zijn de betrokkenen?

Cliënten gezinsleden, school

 

Wie zijn de ontvangers?

 • Anderen die bij dezelfde zorg betrokken zijn
 • Gemeenten/school zover nodig voor toegang en financiering

 

Is er een verwerkingsovk nodig?

n.v.t.

 

Classificatie

De gegevens vallen onder het beroepsgeheim van de pedagoog

 

Beveiliging

Elektronisch patiënten dossier MWP, my mind space MMS

 

Bewaartermijn

15 jaar

 

Herkomst gegevens?

 • Cliënt 
 • Andere professionals die betrokken zijn bij de cliënt (school: IB, leerkracht)
Download: