Aanmeldingsformulieren

Vanaf 23 januari 2015 kunt u geen aanmeldingformulieren voor de vergoede zorg meer downloaden.
Voor de regio Gooi en Vecht, waaronder sinds 1 januari 2017 ook de gemeente Weesp en de gemeenten Wijde Meren vallen, dienen ouders een beschikking aan te vragen via de gemeente (dyslexiezorg). Voor de dyslexiezorg beoordeelt Zien in de klas het aangeleverde dossier. In de regio Amersfoort is de school de poortwachter.

Wanneer u een dyslexieonderzoek wilt laten doen voor de niet vergoede zorg kunt u het te downloaden formulier gebruiken.
N.B. De regio Amersfoort vraagt u het ouderformulier in te vullen van de zorgaanbieder die u heeft gekozen.
Zie onderaan deze pagina de link voor het downloaden van het formulier: aanmelding ouders aug 2013.

Aanmelding: wanneer u uw kind via de mail of telefonisch aanmeldt, wordt uw aanvraag eerst intern besproken. Binnen één week neemt de betreffende hoofdbehandelaar contact op om verdere afspraken te maken.
Wanneer het NIET vergoede zorg van dyslexie betreft (aanmelding ouders 2013.pdf, 101KB) kunt u dit downloaden, invullen en naar het postadres van Taalspurt verzenden.
Maar ook kunt u een link vragen om een digitale aanmelding te doen: via infotaalspurt@gmail.com kunt u verzoeken om een link.

Via de aanmelding van de leerling door ouders wordt school benaderd en kan de school digitaal een school-aanmeldingsformulier invullen en de benodigde documenten uploaden. Zowel ouders als school worden gedurende het aanmeldingstraject regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken. 
Het is van groot belang voor een vlotte en goede afwikkeling van het aanmeldingstraject dat alle velden goed en nauwkeurig ingevuld worden (voor email adressen geldt foutloos!).

U kunt eventueel extra gegevens sturen naar het postadres van Taalspurt:
Frans Halslaan 62
1213 BM Hilversum